Η μεταλλική κατασκευή αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο δόμησης που επιτυγχάνει ποιότητα, ταχύτητα και οικονομία κατασκευής.

  • Η ποιότητα εξασφαλίζεται με την χρήση των πρότυπων διατομών του χάλυβα.
  • Η ταχύτητα επιτυγχάνεται με τη χρήση προκατασκευασμένων χαλύβδινων, που μεταφέρονται εύκολα και συναρμολογούνται γρήγορα στο εργοτάξιο.
  • Η οικονομία στην κατασκευή επιτυγχάνεται με την σημαντική μείωση της εργατικής δαπάνης και των ασφαλιστικών εισφορών. Ακόμα Ο ελαφρύτερος σκελετός μιας μεταλλικής κατασκευής, απαιτεί μικρότερο βάθος εκσκαφής και λιγότερο οπλισμένο σκυρόδεμα στην θεμελίωση.

Η χρήση χάλυβα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας αντισεισμικής τεχνολογίας. Η μέγιστη αντισεισμικότητα των μεταλλικών κτιρίων που έχει πλέον αποδειχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, σε πείραμα μονώροφου μεταλλικού κτιρίου στο εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. το οποίο δοκιμάστηκε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης Βαρύτητας 1,6g για 90sec και δεν έπαθε καμία βλάβη. Το πείραμα έγινε τον Ιούνιο του 2003. Στα κτίρια αυτά δεν παρατηρείται δηλαδή καμία ζημία σε περίπτωση ισχυρότατου σεισμού σε αντίθεση με τα συμβατικά, στα οποία η βέλτιστη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με τον αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό, είναι η μη κατάρρευση και γι’ αυτό είναι αποδεκτές οι μόνιμες παραμορφώσεις και οι μεγάλες επισκευάσιμες ή μη επισκευάσιμες ζημίες (ας σημειωθεί ότι στο παραπάνω πείραμα όμοιο συμβατικό μονοώροφο κτίριο αστόχησε παθαίνοντας μόνιμη παραμόρφωση όταν υποβλήθηκε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης Βαρύτητας 0.4g σε μόλις 30sec).

Στην πράξη τα μεταλλικά κτίρια υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο των Ελληνικών όσο και των Διεθνών οικοδομικών κανονισμών.Έχουν διάρκεια ζωής άπειρη, η οποία εξασφαλίζεται με απλή συντήρηση των εμφανών μόνο σημείων του χάλυβα μετά από πολλά χρόνια, σε αντίθεση με τα συμβατικά κτίρια από μπετόν η ζωή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 80 χρόνια, λόγω της οξείδωσης του οπλισμού.

Όπως καταλαβαίνετε τα Μεταλλικά κτίρια είναι οι κατασκευές του μέλλοντος!!!

Συνεργαστείτε μαζί μας