Η κατασκευαστική εταιρεία “VIOMEKAL – ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ιδρύθηκε το 1990 και η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας αφορά τις Μεταλλικές Κατασκευές. Με την πολυετή εμπειρία του ιδιοκτήτη της αλλά και με την στελέχωση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή και ανέγερση οποιασδήποτε μορφής Μεταλλικής Κατασκευής που αφορά σε Βιομηχανικά Έργα βαρέων μεταλλικών κατασκευών, όπως Μεταλλικών Σκελετών Σταδίων, Εμπορικών Κέντρων, Logistics Centers, Γερανογεφυρών, Γυμναστήρια, Έργα Γεφυροποιίας , Μεταλλικά Σπίτια.

Συνεργαζόμενη με μεγάλες τεχνικές εταιρείες η VIOMEKAL έχει αναλάβει πληθώρα υπεργολαβιών σε δημόσια & ιδιωτικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. Εκτός της δυναμικής μας θέσης στην Ελλάδα, έχουμε να επιδείξουμε και μια μακρόχρονη, οργανωμένη διεθνή παρουσία με σημαντικά έργα σε Γαλλία, Ρουμανία, Αλβανία.

Η VIOMEKAL διαθέτει σχεδιαστικό τμήμα με όλα τα σύγχρονα σχεδιαστικά μέσα και δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης -κατασκευής – ανέγερσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκτέλεση έργων από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και την παράδοση και εκτελεί εργοταξιακές εργασίες παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Συνεργαστείτε μαζί μας