Στη σημερινή εποχή, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς αυξάνουν μέρα με τη μέρα είναι φανερό ότι η σημασία της ποιότητας σαν ανταγωνιστικός παράγων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση ενός προϊόντος ή της παροχής υπηρεσιών στην αγορά. Η VIOMEKAL είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008. Επίσης, η εταιρεία για τις μεταλλικές κατασκευές είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 1090-2 και διαθέτει Υπεύθυνο Οπτικού Ελέγχου, πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές καθώς και πιστοποιημένους μεθόδους συγκολλήσεων από την εταιρεία πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ. Όλα τα προϊόντα που παράγονται από την VIOMEKAL και εμπίπτουν στον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων φέρουν την σήμανση CE.

Συνεργαστείτε μαζί μας